ការឆ្លងមេរោគអេដស៍ពីម្តាយទៅកូន

រហូតមកទល់នឹងឆ្នាំ ២០១៤ កន្លងទៅនេះ អត្រាការឆ្លងនៃមេរោគអេដស៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា បានកាត់បន្ថយមកនៅត្រឹម ០.៤% នេះជាលទ្ធផលដែលបង្ហាញនូវជោគជ័យមួយ ក្នុងកម្មវិធីបង្ការមេរោគអេដស៍ដ៏កាចសាហាវ ។

បំបៅដោះកូនដោយទឹកដោះម្តាយ

ទឹកដោះម្តាយ ជាអាហារដ៏ប្រសើរបំផុតសម្រាប់រាងកាយកុមារ ហើយមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន ។ បៅទឹកដោះធម្មជាតិ កុមារទទួលអាហារូបត្ថម្ភជាមូលដ្ឋាន បានយ៉ាងល្អ ។

ចូរឲ្យជើងទាំងរបស់កូនរឹងមាំឡើង

-by Chin Soksan “ចូរឲ្យជើងទាំងពីររបស់កូនរឹងមាំឡើង” គឺជាឱវាទលោកឪពុកជាអ្នកធ្វើជំនួញក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិដែលបានជម្រុញចិត្តដល់លោក តេ អេនឌ្រូ។

មុខជំនួញដែលទាក់ទាញនៅក្នុងប្រទេសកំណើត

លោក ហម គីមសាន និង អ្នកស្រី តែ យូលីម​ មានឈាមជ័រចេញពីត្រកូលគ្រួសារអាជីវករ រកស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ ដោយបានឆ្លងកាត់នៅក្នុងជំនាន់ ប៉ុលពត ទើបអ្នកទាំងពីរ បានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយគ្នា ។