កម្មវិធីសិក្សារអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការថតរូបសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តថតរូប

24-01-17-2

ភ្នំពេញ៖ថ្ងៃទី២២មករា២០១៧

នៅក្នុងបណ្ណាល័យបញ្ញាវន្ត បានបើឪកាសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តថតរូបប៉ុន្តែពួកគេមិនដឹងអំពីគន្លឺះក្នុងការថតរូប។ដោយបានការចូលរួមចែករំលែកពីសំណាក់ លោក សាន លីដាអ្នកជំនាញថតរូប នឹងអ្នកចូលរួមប្រមាណ១០នាក់ ក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលខ្លីនេះផងដែរ លោក សាន លីដា បាននិយាថាការថតរូបបានស្អាតមិនមែនជាការចៃដន្យនោះទេ ជាដំបូងអ្នកថតរូបត្រូវដឹងអំពីប្រភេទកាម៉េរ៉ា ឬទូរសព្ទ័ដៃដែលខ្លួនកំពុងប្រើប្រាស់ ត្រូវដឹងនូវអ្វីដែលខ្លួនចង់ថត រៀបចំប្លង់ នឹងមើលពន្លឺដែលនូវជុំវិញដើម្បីអោយរូបភាពដែលទទួលបានមានភាពច្បាស់ល្អនឹងមានភាពទាក់ភ្នែក បន្ថែមទៅទៀតនោះលោកបានលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកចូលរួមត្រូវប្រើប្រាស់នូវអ្វីដែលខ្លួនស្រលាញ់បង្កើតអោយចេញជាលទ្ធផល បង្ហាញជាសកម្មភាពប្រកួតប្រជែងអ្វីមួយទើបការស្រលាញ់របស់យើងមានភាពយូរអង្វែង និងមិនចេះនឿយហត់ក្នុងការស្វែងរកអ្វីដែលថ្មី ៕

24-01-17

ដោយ៖ ភិន សុភី

រូបភាពោះ សាន លីដា

Share This Post

Post Comment